zadanie nr 82

82. Lekcja w-fu na basenie


Opis zadania

Uczniowie podzieleni na 15 osobowe grupy dowiezieni zostaną na krytą pływalnię w Niepołomicach. Pod kierunkiem instruktorów uczyć się będą pływać lub doskonalić umiejętności pływackie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie kierowane jest dla dzieci szkolnych jako oferta spędzania wolnego czasu, które nie mają dostępu do orlika lub innych obiektów sportowych. Podniesie sprawność fizyczną, zapobiegnie wadom postawy. Zajęcia te również można traktować jako rehabilitacja dla dzieci ze stwierdzoną wadą postawy.

Opis lokalizacji

Kryta pływania w Niepołomicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1transport dzieci5 412 zł
2bilety wstępu8 448 zł
3instruktorzy5 632 zł