zadanie nr 81

81. Mini pracownia Komputerowa


Opis zadania

Puste

Opis lokalizacji

Szkoła podstawowa Staniątki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 5 laptopów dla SP Staniątki 10 000 zł