zadanie nr 80

80. Projekt dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów nr 1 Niepołomice ul. Bocheńska 26


Opis zadania

Spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki, opłatkowe i odpoczynki rehabilitacyjne, wypoczynkowe połączone z wycieczką, choć z dwa razy w roku

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Spotkanie Emerytów i Rencistów to spotkanie wspólnych dyskusji, wspomnień, podzielenia się swoimi problemami, spotkania odbywają się raz w miesiącu, na które bardzo chętnie spotykają się. Emeryci renciści to bardzo spracowani ludzie, którzy potrzebują tych spotkań, przecież zasługują na taki mały relaks w gronie przyjaciół

Opis lokalizacji

brak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dofinansowanie wspólnych spotkań dyskusyjnych1 000 zł
2Dofinansowanie spotkania wielkanocnego 1 000 zł
3Dofinansowanie Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka innych2 000 zł