projekt nr 80

80. Projekt dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów nr 1 Niepołomice ul. Bocheńska 26


Lokalizacja

brak

Skrócony opis

O dofinansowanie pomocy w organizowaniu spotkań Emerytów i Rencistów z całego koła nr 1 w Niepołomicach przy ul. Bocheńskiej 26 członków ok. 80 osób na spotkanie tylko okazyjne: Dzień Babci Dziadka

Opis projektu

Spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki, opłatkowe i odpoczynki rehabilitacyjne, wypoczynkowe połączone z wycieczką, choć z dwa razy w roku

Uzasadnienie realizacji projektu

Spotkanie Emerytów i Rencistów to spotkanie wspólnych dyskusji, wspomnień, podzielenia się swoimi problemami, spotkania odbywają się raz w miesiącu, na które bardzo chętnie spotykają się. Emeryci renciści to bardzo spracowani ludzie, którzy potrzebują tych spotkań, przecież zasługują na taki mały relaks w gronie przyjaciół

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Dofinansowanie wspólnych spotkań dyskusyjnych1 000 zł
2Dofinansowanie spotkania wielkanocnego 1 000 zł
3Dofinansowanie Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka innych2 000 zł
Łącznie: 4 000 zł