zadanie nr 74

74. Park edukacyjno-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej na Jazach ETAP II


Opis zadania

Powstał już projekt zagospodarowania przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej w dzielnicy Jazy. Czas na jego stopniową realizację. Proponujemy, aby z Budżetu Obywatelskiego 2019 sfinansowane były elementy wyposażenia placu zabaw dedykowanego głównie dzieciom w młodszym wieku szkolnym. Z urządzeń tych będą mogły korzystać również młodsze dzieci, lecz pod nadzorem opiekunów, rodziców. Cały obszar przy szkole docelowo ma stanowić przestrzeń otwartą dla społeczności lokalnej, teren będzie czynny w godzinach funkcjonowania szkoły. Elementy o których mowa wcześniej to huśtawki, tunele ulokowane w usypanych celowo kopcach-pagórkach, piaskownica, zjeżdżalnie. Główne działania związane z realizacją zadania to-przygotowanie terenu, jego właściwe ukształtowanie, wybór i zakup elementów, montaż sprzętów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania rozwiąże problem niezagospodarowanej, a mającej duży potencjał edukacyjny przestrzeni przy Szkole na Jazach, przyczyni się do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, stworzy miejsce integracji dla społeczności lokalnej. Planowane sprzęty wzmocnią m.in. rozwój umiejętności takich jak planowanie ruchu, ocena ryzyka, równowaga, wyobraźnia, mała motoryka, cierpliwość itd.

Opis lokalizacji

Działka przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder, os.Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup i montaż elementów placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie, tunele)20 000 zł