projekt nr 73

73. Doposażenie Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej


Lokalizacja

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej

Skrócony opis

Zakup nowych garnków do kuchni w Domu Kultury oraz brakujących rolet do sali komputerowej, plastycznej oraz firan do sali widowiskowej. Zakup sprzętu audio radiomagnetofon-bombox oraz projektor multimedialny.

Opis projektu

Zakup nierdzewnych garnków do kuchni w Domu Kultury. Zakup brakujących rolet do sali komputerowej, plastycznej oraz firan do sali widowiskowej. Zakup sprzętu audio tj. radiomagnetofon JVC Bombox oraz projektor multimedialny.

Uzasadnienie realizacji projektu

Doposażenie kuchni w Domu Kultury jest koniecznością, które wynikło po gruntownym remoncie obiektu. Zużyte i stare poobijane garnki zostały usunięte ze względu na zły stan, który nie spełniał warunków sanitarnych. Stare zżółknięte firany także muszą zostać wymienione. Zakup sprzętu audio ma poprawić funkcjonowanie pracy Domu Kultury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1zakup garnków nierdzewnych-kajnerowych3 000 zł
2zakup rolet oraz firan2 400 zł
3radiomagnetofon Boombox JVC 1 400 zł
4Projektor multimedialny 1 480 zł
Łącznie: 8 280 zł