zadanie nr 73

73. Doposażenie Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej


Opis zadania

Zakup nierdzewnych garnków do kuchni w Domu Kultury. Zakup brakujących rolet do sali komputerowej, plastycznej oraz firan do sali widowiskowej. Zakup sprzętu audio tj. radiomagnetofon JVC Bombox oraz projektor multimedialny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Doposażenie kuchni w Domu Kultury jest koniecznością, które wynikło po gruntownym remoncie obiektu. Zużyte i stare poobijane garnki zostały usunięte ze względu na zły stan, który nie spełniał warunków sanitarnych. Stare zżółknięte firany także muszą zostać wymienione. Zakup sprzętu audio ma poprawić funkcjonowanie pracy Domu Kultury.

Opis lokalizacji

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup garnków nierdzewnych-kajnerowych3 000 zł
2zakup rolet oraz firan2 400 zł
3radiomagnetofon Boombox JVC 1 400 zł
4Projektor multimedialny 1 480 zł