projekt nr 72

72. Montaż dodatkowej kamery na wschodniej ścianie budynku pływalni w Niepołomicach do monitoringu skwerku z zapisem obrazu


Lokalizacja

Budynek pływalni w Niepołomicach, ul. Korczaka 5 Północno-wschodnia ściana budynku.

Skrócony opis

Montaż dodatkowej kamery na filarze przy tylnym, wschodnim wejściu do budynku pływalni w Niepołomicach w celu monitorowania skwerku. Zapis obrazu poprawi bezpieczeństwo osób przechodzących i parkujących samochody w pobliżu skwerku.

Opis projektu

Na jednym z filarów przy tylnym wejściu do budynku (w północno-wschodniej części ściany) basenu w Niepołomicach przy ul. Korczaka 5 należy zamontować dobrej jakości kamerę, której obraz w godzinach wieczornych był wyraźny. Kamera powinna być ukierunkowana w kierunku dwóch ławek znajdujących się na skwerku. Kamera musi być podłączona do rejestratora. Jeśli obecny rejestrator nie posiada wolnego kanału do podłączenia nowej kamery , należy zakupić nowy rejestrator. jeśli obecny dysk w istniejącym rejestratorze jest zbyt małej pojemności, należy wymienić go na większy dysk pamięci. Należy sprawdzić kompatybilność kamery z istniejącym systemem na basenie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na dwóch ławkach skwerku przesiadają osoby pijące alkohol, często zakupiony w pobliskim sklepie PLANETA. Wielokrotnie w godzinach nocnych była interwencja policji w celu uciszenia osób bawiących się na skwerku. Montaż kamery przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. oraz osób przyjeżdżających na basen. Zwiększy się  ład i porządek w tej części miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Kamera1 000 zł
2Rejestrator1 000 zł
3Montaż 500 zł
4Kable + wtyczki 500 zł
Łącznie: 3 000 zł