zadanie nr 64

64. Zakup sprzętu oraz pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach


Opis zadania

Puste

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zakup sprzętu do ratownictwa pomoże strażakom z O.S.P. Staniątki szybszy dostęp do poszkodowanych, Zakupiona pompa pomoże mieszkańcom gminy przy usuwaniu skutków podtopień posesji

Opis lokalizacji

Staniątki

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Pompa pływająca 8 400 zł
2Sprzęt do ratownictwa oraz kamera termowizyjna8 000 zł