zadanie nr 62

62. Praca technika dla twojego smyka - doposażenie nowoczesnego pomieszczenia warsztatowego w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego


Opis zadania

Potrzeba pieniążków na zakup sprzętów typu stół stolarski mały, tablice dziecięce BHP, kuchenki elektryczne, przybory kuchenne, akcesoria warsztatowe - do nowoczesnego pomieszczenia służącego dzieciom - uczniom szkoły do rozwijania umiejętności manualnych oraz zainteresowań kulinarnych. Klasy będą mogły planować warsztaty nieodpłatne, pracownia będzie dostępna dla dzieci cały czas.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Potrzeba wypełnienia wolnego czasu dużej ilości dzieci chodzących do szkoły. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wymaganiom jakie stawiają szkole. Troska o bezpieczeństwo dzieci. Konstruktywnie spędzają czas, poznają przepisy BHP. Rosnąca potrzebę unowocześnienia budynku szkoły chociaż przez udostępnienie nowoczesnego zaplecza warsztatowego

Opis lokalizacji

Zadanie ma być docelowo zrealizowane w obu lokalizacjach Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego. Na ul. 3 Maja oraz ul. Szkolnej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup mini warsztat stolarski, przybory malarskie10 000 zł
2montaż, normy BHP, odpowiedni nadzór3 000 zł
3kuchenki elektryczne, stół, przybory kuchenne akcesoria7 000 zł