projekt nr 62

62. Praca technika dla twojego smyka - doposażenie nowoczesnego pomieszczenia warsztatowego w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego


Lokalizacja

Zadanie ma być docelowo zrealizowane w obu lokalizacjach Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego. Na ul. 3 Maja oraz ul. Szkolnej

Skrócony opis

Doposażenie w mini warsztat stolarski oraz nowoczesny kącik kulinarny pracowni prac technicznych rozwijającej młode talenty wśród uczniów szkoły podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Opis projektu

Potrzeba pieniążków na zakup sprzętów typu stół stolarski mały, tablice dziecięce BHP, kuchenki elektryczne, przybory kuchenne, akcesoria warsztatowe - do nowoczesnego pomieszczenia służącego dzieciom  - uczniom szkoły do rozwijania umiejętności manualnych oraz zainteresowań kulinarnych. Klasy będą mogły planować warsztaty nieodpłatne, pracownia będzie dostępna dla dzieci cały czas.

Uzasadnienie realizacji projektu

Potrzeba wypełnienia wolnego czasu dużej ilości dzieci chodzących do szkoły. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wymaganiom jakie stawiają szkole. Troska o bezpieczeństwo dzieci. Konstruktywnie spędzają czas, poznają przepisy BHP. Rosnąca potrzebę unowocześnienia budynku szkoły chociaż przez udostępnienie nowoczesnego zaplecza warsztatowego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup mini warsztat stolarski, przybory malarskie10 000 zł
2montaż, normy BHP, odpowiedni nadzór3 000 zł
3kuchenki elektryczne, stół, przybory kuchenne akcesoria7 000 zł
Łącznie: 20 000 zł