zadanie nr 60

60. Doposażenie placu zabaw


Opis zadania

W Suchorabie powstaje plac zabaw. Będziemy chcieli żeby plac zabaw był uzupełniony w urządzenia.

Opis lokalizacji

Suchoraba przed szkołą w miejscu powstania nowego boiska

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zabawki2 277 zł