projekt nr 58

58. Zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego umundurowania oraz modernizacji pojazdów


Lokalizacja

Niepołomice - Śródmieście

Skrócony opis

Zakup specjalistycznego sprzętu oraz częściowego umundurowania osobistego strażaka służyć będzie dla poprawy bezpiecznej pracy strażaka podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Modernizacja samochodów wiąże się ze stale idącymi potrzebami technicznymi.

Opis projektu

Sprzęt który zostanie zakupiony wraz z doposażeniem z strażaka w niezbędne umundurowanie oraz modernizacja parku samochodowego wiąże się ze stałą poprawą bezpiecznej i skutecznej pracy członków OSP podczas działań ratowniczych z jakimi borykają się na co dzień.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zadanie na pewno poprawi i podniesie sprawność działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach która rocznie do ratowania mienia i życia mieszkańców gminy Niepołomice i nie tylko wyjeżdża około 3000 razy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup sprzętu, częściowe umundurowanie i modernizacja pojazdó 33 500 zł

Załączniki