zadanie nr 57

57. Doposażenie placu zabaw


Opis zadania

W Suchorabie powstaje nowy zespół rekreacyjny boisko sportowe, oczko wodne i plac zabaw, będziemy chcieli żeby plac zabaw był uzupełniany w urządzenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Nowo powstający plac zabaw będzie wymagał uzupełnienia, być może cały teren będzie wymagał dodatkowych ławek czy zabawek

Opis lokalizacji

Suchoraba, przed szkołą w miejscu powstania nowego boiska

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1urządzenia na plac zabaw, ławki i inne konieczne9 200 zł