zadanie nr 48

48. Bezpieczna nawierzchnia i zadaszona wiata na Placu zabaw przy ul. Korczaka


Opis zadania

Powinna zostać wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw (spełniająca wszystkie normy bezpieczeństwa). Ma zostać wybudowana zadaszona wiata w rogu placu zabaw - osłabiająca przed czynnikami zewnętrznymi wraz z ławeczkami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Poprawa jakości i bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw na ul. Korczaka. Powstanie miejsce w postaci schronienia bezpiecznego przed deszczem i słońcem. Poprawi się jakość wypoczynku i rekreacji na placu zabaw zarówno dzieci jaki i ich opiekunów. Gdyby zostały środki finansowe z tych 20 tys. chcieliśmy zakupić kilka drzew i posadzić na placu zabaw.

Opis lokalizacji

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Korczaka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie nawierzchni z zadaszeniem i ławeczkami 10 000 zł
2Powierzchnia (ok 120m^2) nawierzchni do położenia maty20 000 zł