zadanie nr 47

47. Zakup obrusów dla Koła w Zakrzowcu


Opis zadania

Zakupione obrusy będą wykorzystywane podczas różnych uroczystości, które organizowane będą przez Koło Kobiet.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zakup nowych obrusów poprawi wyposażenie w sprzęt gospodarczy gdzie brakuje im obrusów do nakrywania stołów.

Opis lokalizacji

Koło Kobiet działające przy domu kultury w Zakrzowcu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 20szt. obrusów x 80zł1 600 zł