zadanie nr 46

46. Zakup Koszul męskich dla grupy śpiewaczej MELODIA w Zakrzowcu


Opis zadania

Zakup koszul dla mężczyzn z grupy śpiewaczej podniesie prestiż całości grupy w propagowaniu przyśpiewek i tańców z tamtych lat

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Uzmysłowienie młodemu pokoleniu i nie tylko jak w tamtym okresie, 100 lat temu ich pradziadowie ubierali się odświętnie i wspólnie się bawili

Opis lokalizacji

Grupa śpiewacza MELODIA założona przy Domu Kultury w Zakrzowcu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszule męśkie 10sztx185zł1 850 zł