projekt nr 43

43. Do czytania i słuchania oraz wiedzy zdobywania


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna w Podłężu

Skrócony opis

Mimo uzupełniania księgozbioru biblioteki o nowości wydawnicze oraz materiały dydaktyczne, systematyczny wzrost liczby użytkowników filii w Podłężu powoduje, że środki te zakupione z funduszy bibliotecznych są niewystarczające. ( Dalszy ciąg w formularzu)

Opis projektu

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Publicznej w Podłężu będzie obejmował tradycyjną, papierową formę książki oraz książki mówione, czyli audiobooki, które poszerzą księgozbiór. Zakup materiałów dydaktycznych w postaci chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, teatrzyku kamishibai i książek kamishibai, które wzbogacają i urozmaicają ofertę  prowadzonych zajęć bibiotechnych i biblioterapeutycznych dla dzieci.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ograniczenia finansowe Biblioteki Publicznej w Podłężu uniemożliwiają pełny zakup książek, na które jest zapotrzebowanie. Uzupełniając księgozbiór będziemy mogli spełnić oczekiwania czytelników  w Podłężu i okolicznych sołectw. Natomiast materiały dydaktyczne pozwolą na prowadzenie bardziej kreatywnych i nieszablonowych zajęć dla dzieci  także pomogą uatrakcyjnić ofertę tych zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup książek2 000 zł
2Zakup audiobooków2 000 zł
3Zakup teatrzyku i książek kamishibai622 zł
4Zakup chusty animacyjnej320 zł
5Zakup tunelu animacyjnego250 zł
Łącznie: 5 192 zł