zadanie nr 42

42. Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych przy Bibliotece Publicznej w Staniątkach


Opis zadania

Projekt ma na celu umożliwienie korzystania z Biblioteki Publicznej w Staniątkach osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, oraz ułatwienie wjazdu do budynku wózkiem dziecięcym. Obecnie we wskazanym miejscu - pomimo dużej przestrzeni i niewielkiej różnicy terenów - są wyłącznie schody. Wybudowanie podjazdów w formie rampy zwiększy dostępność do Biblioteki, a także do korzystania z Internetu dla mieszkańców z problemami ruchowymi, osób starszych, a także rodzin z dziećmi. Planowana inwestycja w całości realizowana byłaby na gruntach i budynku należącym do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
Realizacja projektu, przy stosunkowo niewielkich kosztach i prostej realizacji, udostępni bardzo atrakcyjne miejsce jakim jest biblioteka osobom, które do tej pory unikały korzystania z tej placówki ze względu na bariery architektoniczne, jakimi są schody.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Podjazd przede wszystkim ma na celu zlikwidowanie bariery architektonicznej jakim obecnie są schody prowadzące do Biblioteki. Likwidacja takiej bariery ma duży wpływ na to kto może korzystać z tego rodzaju udogodnienia. Wśród użytkowników podjazdu znajdą się nie niewątpliwie osoby niepełnosprawne, użytkownicy wózków oraz matki z dziećmi które stanowią część użytkowników biblioteki.

Opis lokalizacji

Biblioteka Publiczna w Staniątkach, Staniątki 315

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa i montaż podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych2 000 zł