zadanie nr 40

40. Budowa ścieżki spacerowej wokół stawu Benedyktyńskiego


Opis zadania

Położenie płytek betonowych 200mb. na wcześniej wykonanej utwardzonej podbudowie/gryz/z zastosowaniem niskich krawężników. Podbudowa zostanie wykonana z Budżetu Obywatelskiego przyznanego na 2018 rok.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ścieżka spacerowa wokół stawu Benedyktyńskiego będzie miejscem spacerów dla mieszkańców naszego sołectwa a także innych osób przebywających nad stawem celem wypoczynku a także podczas łowienia ryb.

Opis lokalizacji

Grobla na stawie Benedyktyńskim strona południowa - ciąg dalszy budowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Położenie chodnika betonowego na wcześnie wykonanej podbudowie12 000 zł
2Robocizna3 600 zł