projekt nr 39

39. Bezpieczny strażak


Lokalizacja

Podłęże

Skrócony opis

Zakup umundurowania specjalnego strażaków-ratowników

Opis projektu

Zakup środków ochrony indywidualnej z certyfikatami, które umożliwiają działania w strefach niebezpiecznych

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup znacząco wpłynie na bezpieczeństwo każdego strażaka-ratownika OSP Podłęże, który bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych na terenie m. i gm. Niepołomice. Bezpieczny strażak to gwarancja dobrze wykonanego działania na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Środki ochrony indywidualnej (hełmy, kurta + spodnie specjalne do pożarów)40 000 zł

Zaakceptowano merytorycznie.