zadanie nr 34

34. Strażacy dla Mieszkańców, Mieszkańcy dla Strażaków. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Woli Batorskiej


Opis zadania

W ramach zadania zakupione zostaną: specjalistyczny zestaw hydrauliczny Holmatro do wyważania drzwi oraz usuwania pedałów samochodowych, przenośny, szybkorozstawialny zbiornik na wodę o dużej pojemności, służący strażakom do magazynowania wody podczas dużych pożarów obiektów przemysłowych i domów jednorodzinnych oraz pilarka spalinowa pomocna w likwidacji skutków wichur.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Woli Batorskiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Woli Batorskiej i gminy Niepołomice. Używając specjalistycznych narzędzi, strażacy będą mogli sprawniej prowadzić działania ratowniczo - gaśnicze podczas pożarów, wypadków drogowych i wichur.

Opis lokalizacji

Nie dotyczy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zestaw hydrauliczny Holmatro do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych23 000 zł
2przenośny, szybkorozstawialny zbiornik na wodę o dużej pojemności9 000 zł
3pilarka spalinowa2 000 zł