zadanie nr 33

33. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wola Zabierzowska


Opis zadania

Projekt przewiduje zakup jednego ubrania bojowego, 2 hełmów, 1 pary rękawic pożarniczych, 10 par rękawic technicznych, 5 par butów specjalnych. Umundurowanie bojowe jest niezbędne podczas każdego wyjazdu.
Dzięki zakupowi umundurowania koszarowego zwiększy się maksymalna ilość druhów mogących jednocześnie wziąć udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach i imprezach różnego typu.
Zakup końcówki do wyważania drzwi pozwoli na szybsze i mniej inwazyjne dotarcie do poszkodowanych zatrzaśniętych w domach.
Końcówka do rozpieracza poszerzy spektrum możliwości pomocy poszkodowanym podczas kolizji i wypadków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ilość i przekrój zadań stawianych przed strażakami zwiększa się z każdym rokiem. Zakup wymienionego sprzętu poszerzy spektrum zdarzeń do których strażacy będą mogli wyjeżdżać. Zakup umundurowania koszarowego ułatwi strażakom udział w szkoleniach i ćwiczeniach, które są konieczne w celu zdobycia i rozwijania wymaganych umiejętności.

Opis lokalizacji

OSP Wola Zabierzowska Wola Zabierzowska 375

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup rękawic technicznych (10 par)2 800 zł
2Zakup mundurów koszarowych (10 kompletów)2 700 zł
3Zakup końcówki do rozpieracza ramieniowego do mocowania łańcucha1 600 zł
4Zakup końcówki do wyważania drzwi1 800 zł
5Zakup ubrania bojowego1 700 zł
6Zakup 2 hełmów bojowych1 600 zł
7Zakup 5 par obuwia specjalnego2 600 zł
8Zakup rękawic pożarniczych200 zł