zadanie nr 32

32. Edukacja od kuchni


Opis zadania

Zakup telewizora i sprzętu grającego do Przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim zapewni możliwość korzystania z nowoczesnych technologii już od najwcześniejszych lat. Nowoczesny sprzęt audiowizualny w sposób znaczący podniesie jakość i wydajność pracy na zajęciach. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tj. mapy, preparaty mikroskopowe, klocki do budowy brył przestrzennych) dadzą możliwość pełniejszej i wydajniejszej pracy z wykorzystaniem dostępnych nowych technologii i informacji, bez których ciężko wejść szkołom w XXI wiek. Dodatkowo, wyposażenie przedszkola w specjalistyczny sprzęt kuchenny, pozwoli na sprostanie wszystkim normom zdrowego żywienia w najważniejszym okresie życia dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w prowadzeniu lekcji oraz zajęć wyrówna szanse edukacyjne naszych dzieci. Nowoczesny sprzęt w sposób znaczący podniesie jakość i wydajność pracy tak uczniów, przedszkolaków, jak i nauczycieli. Doposażenie kuchni przedszkolnej, wspomoże placówkę w realizacji celu tj. nauki zdrowego stylu odżywiania się dzieci.

Opis lokalizacji

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Pomoce dydaktyczne3 730 zł
2Sprzęt kuchenny9 500 zł
3Sprzęt audiowizualny4 500 zł