Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 28

28. "Pracownia małego robotyka"


Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej

Skrócony opis

Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia dedykowane dla dzieci przedszkolnych, które bezpłatnie raz w tygodniu będą uczyły się podstaw kodowania i programowania poprzez zabawę. Planujemy zakup magicznego dywanu oraz 4 zestawów Lego WEDO.

Opis projektu

Nowa podstawa programowa zaleca nauczycielom edukacji przedszkolnej wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania poprzez zabawę od najmłodszych lat, wymieniając szereg kompetencji, jakie nabywa dziecko i mających wpływ na jego późniejszą naukę w szkole.
Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia dedykowane dla dzieci przedszkolnych, które będą uczyły się podstaw kodowania i programowania poprzez zabawę. Planujemy zakup magicznego dywanu oraz 4 zestawów Lego WEDO.
Realizacja projektu pozwoli na zrealizowanie bezpłatnych zajęć dla dzieci, które odbywałyby się jeden raz w tygodniu. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest tych zajęć poszerzy ofertę edukacyjną placówki i da możliwość wszystkim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Poprzez realizację zadania "Pracownia małego robotyka" przedszkole da możliwość wszystkim dzieciom na równi naukę kodowania i programowania za darmo. 125 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej będzie miało możliwość uczestnictwa w wartościowych i rozwijających zajęciach, na które bez projektu nieliczna część mogłaby sobie pozwolić.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Magiczny dywan Moje Bambino9 490 zł
2Tablety 4 szt cena za szt 600 zł2 400 zł
34 zestawy Lego WeDo Education 2.0 cen za szt 700 zł2 800 zł
4Wygrodzenie dla prowadzącego zajęcia8 310 zł
Łącznie: 23 000 zł

Zaakceptowano merytorycznie.

Załączniki