zadanie nr 27

27. Montaż 2 ławek oraz 2 koszy na śmieci przy ulicy Pięknej.


Opis zadania

Zadanie polega na zakupie i montażu 2 ławek oraz 2 koszy na śmieci przy ulicy Pięknej, pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską i Aleją Dębową.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na ulicy Pięknej, pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską i Aleją Dębową, nie ma obecnie zamontowanych ławek. Jest to długi odcinek drogi, którym często uczęszczają osoby starsze (trasa z kościoła do cmentarza). Montaż ławek pozwoli osobom mającym problemy z poruszaniem się odpocząć.

Opis lokalizacji

ul Piękna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż 2 ławek1 400 zł
2Zakup i montaż 2 koszy na śmieci1 000 zł