Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Montaż 2 ławek oraz 2 koszy na śmieci przy ulicy Pięknej.


Lokalizacja

ul Piękna

Skrócony opis

Zadanie polega na zakupie i montażu 2 ławek oraz 2 koszy na śmieci przy ulicy Pięknej, pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską i Aleją Dębową.

Opis projektu

Zadanie polega na zakupie i montażu 2 ławek oraz 2 koszy na śmieci przy ulicy Pięknej, pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską i Aleją Dębową.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na ulicy Pięknej, pomiędzy cmentarzem  a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską i Aleją Dębową, nie ma obecnie zamontowanych ławek. Jest to długi odcinek drogi, którym często uczęszczają osoby starsze (trasa z kościoła do cmentarza). Montaż ławek pozwoli osobom mającym problemy z poruszaniem się odpocząć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup i montaż 2 ławek1 400 zł
2Zakup i montaż 2 koszy na śmieci1 000 zł
Łącznie: 2 400 zł

Zaakceptowano merytorycznie.