zadanie nr 24

24. Piękniejszy "Mikoniowiec" - etap I


Opis zadania

Działka nr 1767 w Woli Batorskiej stanowi ogromny potencjał dla zagospodarowania na potrzeby mini parku lub ewentualnie placu zabaw. Jest jednak mocno zaniedbana (niegdyś funkcjonująca jako dzikie wysypisko). W pierwszym etapie jej docelowego zagospodarowania założono oczyszczenie terenu ze śmieci, wykarczowanie niepotrzebnych krzewów (szczególnie samosiejek), wyrównanie terenu poprzez nawiezienie ziemi oraz założenie trawnika (zasianie). W ramach pierwszego etapu nasadzone zostanie również kilka drzew rozmieszczonych w ten sposób, aby uatrakcyjnić otoczenie, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo ruchu drogowego na pobliskiej drodze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Miejsce (działka) przeznaczone do rekultywacji jest obecnie mocno zanieczyszczone (również przez śmieci). Dodatkowo jest zarośnięte w sposób niezorganizowany, co w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i i skrzyżowania zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo (przyrodolecznicze i komunikacyjne) oraz uatrakcyjni okolicę.

Opis lokalizacji

Działka nr 1767 w Woli Batorskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Karczowanie terenu, ok. 4 zł/m2, obszar 1000 m24 000 zł
2Niwelacja terenu2 000 zł
3Założenie trawnika3 000 zł
4Nasadzenie drzew (np. liściaste 5 szt.)2 000 zł