Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Piękniejszy "Mikoniowiec" - etap I


Lokalizacja

Działka nr 1767 w Woli Batorskiej.

Skrócony opis

Zadanie polega docelowo na zagospodarowaniu działki po dawnym "dzikim wysypisku" w pobliżu drogi w przysiółku Mikoniowiec. W pierwszym etapie działka zostanie uporządkowana z pozostałości śmieci, wykarczowana z niepotrzebnych krzewów i wyrównana. Zostanie również założony nowy trawnik.  

Opis projektu

Działka nr 1767 w Woli Batorskiej stanowi ogromny potencjał dla zagospodarowania na potrzeby mini parku lub ewentualnie placu zabaw. Jest jednak mocno zaniedbana (niegdyś funkcjonująca jako dzikie wysypisko). W pierwszym etapie jej docelowego zagospodarowania założono oczyszczenie terenu ze śmieci, wykarczowanie niepotrzebnych krzewów (szczególnie samosiejek), wyrównanie terenu poprzez nawiezienie ziemi oraz założenie trawnika (zasianie). W ramach pierwszego etapu nasadzone zostanie również kilka drzew rozmieszczonych w ten sposób, aby uatrakcyjnić otoczenie, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo ruchu drogowego na pobliskiej drodze.

Uzasadnienie realizacji projektu

Miejsce (działka) przeznaczone do rekultywacji jest obecnie mocno zanieczyszczone (również przez śmieci). Dodatkowo jest zarośnięte w sposób niezorganizowany, co w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i i skrzyżowania  zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo (przyrodolecznicze i komunikacyjne) oraz uatrakcyjni okolicę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Karczowanie terenu, ok. 4 zł/m2, obszar 1000 m24 000 zł
2Niwelacja terenu2 000 zł
3Założenie trawnika3 000 zł
4Nasadzenie drzew (np. liściaste 5 szt.)2 000 zł
Łącznie: 11 000 zł

Zaakceptowano merytorycznie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Piękniejszy "Mikoniowiec" - etap I