zadanie nr 23

23. BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


Opis zadania

Zadanie polega na zabudowie 2 progów zwalniających platformowych o wymiarach 300 cm x 200 cm (szer. x dł.), wykonanych z kostki granitowej na wzór z ul. Bocheńskiej, w ciągu ul. Okrężnej na wysokości wyjazdów z Osiedla przy Puszczy. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej informacji oraz zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym w szczególności dzieci, uwzględniono zakup i montaż odpowiedniego oznakowania miejsca tj. zakup znaków fluorescencyjnych: "UWAGA DZIECI", "UWAGA PRÓG". Przyjęte rozwiązanie tj. próg platformowy wykonany z kostki granitowej będzie również najmniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców z uwagi na niską emisję hałasu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ulica Okrężna jest jedyną drogą dojścia dzieci do pobliskiej SP Jazy. Dodatkowo, w związku z brakiem chodnika, jest wykorzystywana jako trakt spacerowy przez matki z dziećmi (wózki), rowerzystów, osoby jeżdżące konno i uprawiające nordic walking. Na ul. Okrężnej kierowcy wielokrotnie przekraczają dozwoloną prędkość, co jest przyczyną zagrożenia dla mieszkańców okolicznych domów (duża ilość dzieci)

Opis lokalizacji

Ul. Okrężna (os. Piaski) na wysokości wyjazdów z nowego osiedla domów w zabudowie szeregowej pn. Osiedle przy Puszczy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż 2 sztuk progów platformowych o wym. 300 x 200 wykonanych z kostki granitowej5 166 zł
2Zakup 2 szt. znaków fluorescencyjnych „UWAGA DZIECI”438 zł
3Zakup 2 szt. znaków ostrzegawczych „UWAGA PRÓG”200 zł
4Zakup 2 szt. znaków „Ograniczenie prędkości 20”40 zł
5Montaż znaków j.w.200 zł