zadanie nr 20

20. Boisko sportowe przy Wiśle


Opis zadania

Planowane inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie wyposażenie niezbędne do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, o wymiarach ok. 20x30m.
Lokalizacja do budowy boiska to skrzyżowanie ulic Topolowej oraz Powiśle, gdzie znajduje się niezabudowana działka gminna. Teren porośnięty jest jedynie trawą, dlatego też przygotowanie działki pod budowę boiska nie wymaga dużych nakładów finansowych. Dodatkowo teren posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej co znacznie ułatwi korzystanie z boiska mieszkańcom innych dzielnic naszego miasta.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw, z którego stale korzysta wielu małych mieszkańców całego miasta. Dzięki budowie boiska stworzone zostanie centrum aktywności dla mniejszych oraz większych Niepołomiczan.
Budowa boiska podzielona będzie na 2 lub 3 etapy w kolejnych latach budżetowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem bezpośrednim budowy boiska jest wzrost dostępności infrastruktury sportowej i poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji w dzielnicy Jazy.
Powstanie boiska spowoduje, że dzieci i dorośli będą mogli aktywnie spędzać czas, dbając o zdrowie. Inwestując w budowę miejsca aktywności sportowej inwestujemy w zdrowie i przyszłość osiedlowej społeczności.

Opis lokalizacji

Proponowana lokalizacja boiska sportowego to działka gminna przy skrzyżowaniu ul. Topolowej i Powiśle (obok placu zabaw), dzięki czemu powstanie kompleksowe centrum aktywności dla dzieci i dorosłych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1projekt3 000 zł
2przygotowanie terenu-utwardzenie boiska30 000 zł