zadanie nr 17

17. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wałowej


Opis zadania

Prace jakie należy wykonać:
-wyznaczyć granice działki oraz zaplanować położenie ogrodzenia
-postawienie 400 metrów bieżących ogrodzenia, z trzema wejściami dla pieszych i rowerzystów
-wykonanie bramy wjazdowej dla służb porządkowych oraz pojazdów wykorzystywanych przez służby typu straż policja, pogotowie ratunkowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Projekt jest kontynuacją koncepcji stworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Wałowej. W poprzedniej edycji BO udało się wybudować boisko. Tegoroczna edycja pozwoli zabezpieczyć teren i inwestycje planowane w przyszłości. Efekt końcowy zakłada obsadzenie terenu zielenią, stworzenie alejek spacerowych oraz wzbogacenie terenu o elementy, które zostaną zaplanowane w drodze konsultacji społecznych.

Opis lokalizacji

Zadanie ma zostać zrealizowane na działce nr. 290/25 lokalizowanej przy ul. Wałowej. Ogrodzenie ma opasać około połowę powierzchni działki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup materiału 36 000 zł
2prace wykonawcze14 000 zł