Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wałowej


Lokalizacja

Zadanie ma zostać zrealizowane na działce nr. 290/25  lokalizowanej przy ul. Wałowej.
Ogrodzenie ma opasać około połowę powierzchni działki.

Skrócony opis

Zadanie polega na ogrodzeniu terenu przy ul. Wałowej. Postawienie ogrodzenia pozwoli zabezpieczyć powstałe tam boisko oraz planowane inwestycje. Obecnie teren narażony jest na zniszczenia spowodowane przez dzikie zwierzęta oraz możliwe akty wandalizmu.

Opis projektu

Prace jakie należy wykonać:
-wyznaczyć granice działki oraz zaplanować położenie ogrodzenia
-postawienie 400 metrów bieżących ogrodzenia, z trzema wejściami dla pieszych i rowerzystów
-wykonanie bramy wjazdowej dla służb porządkowych oraz pojazdów wykorzystywanych przez służby typu straż policja, pogotowie ratunkowe.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt jest kontynuacją koncepcji stworzenia przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Wałowej. W poprzedniej edycji BO udało się wybudować boisko. Tegoroczna edycja pozwoli zabezpieczyć teren i inwestycje planowane w przyszłości. Efekt końcowy zakłada obsadzenie terenu zielenią, stworzenie alejek spacerowych oraz wzbogacenie terenu o elementy, które zostaną zaplanowane w drodze konsultacji społecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1zakup materiału 36 000 zł
2prace wykonawcze14 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zaakceptowano merytorycznie

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wałowej