Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Rycerska Reprezentacja Niepołomic


Lokalizacja

Nie dotyczy

Skrócony opis

Lokalni rycerze z Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego reprezentują nasze miasto na arenach ogólnopolskich (np. Dni Grunwaldu) i światowych, takich jak rycerskie Mistrzostwa Świata - Bitwa Narodów. Realizacja zadania ma na celu wsparcie finansowe tych wyjazdów.

Opis projektu

Jednym z głównych aspektów działania Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego jest udział w turniejach zlokalizowanych w wielu miejscach Polski a także za granicą.
Zazwyczaj są to wyjazdy na odległość ponad 100 km w kraju ( najdalej na Grunwald ~ 500 km).
Członkowie NBR od kilku lat są także członkami Rycerskiej Kadry Polski. W roku 2018 było to 5 osób. Szacujemy, że w roku 2019 będzie to także (co najmniej) 5 osób.
Wyjazdy zagraniczne dotyczą potencjalne 5 osób. Dni Grunwaldu 5-8 osób. Pozostałe turnieje to wyjazdy w 8-12 osób.

Głównym problemem przy dalekich ( takich jak zagraniczne) wyjazdach są pieniądze. Realizacja tego projektu zniwelowała by ten problem, wspierając wyjazdy Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego jako instytucji bezpośrednio reprezentującej Miasto i Gminę Niepołomice.

Uzasadnienie realizacji projektu

Niepołomickie Bractwo Rycerskie z sukcesami reprezentuje Niepołomice na wielu turniejach i imprezach historycznych - jest to powód do dumy dla mieszkańców miasta.
Dla członków stowarzyszenia jest to okazja do zwiedzania kraju i zgłębiania jego historii, jest to ciekawa organizacja czasu wolnego i wypoczynku (dorosłych i młodzieży).
Dzięki wyjazdom stowarzyszenie i jego członkowie rozwijają się.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Szacowane koszty wyjazdu na Rycerskie Mistrzostwa Świata3 500 zł
2Koszty wyjazdu na Dni Grunwaldu1 000 zł
3Wyjazdy na turnieje Polskiej Ligi Walk Rycerskich1 000 zł
4Wyjazdy na turnieje w Małopolsce i na Śląsku ( 5 imprez)1 000 zł
Łącznie: 6 500 zł

Zaakceptowano merytorycznie.