zadanie nr 11

11. Turniej Polskiej Ligi Walk Rycerskich na Jazach


Opis zadania

Zadanie ma na celu realizację turnieju Polskiej Ligi Walk Rycerskich w sezonie 2018/2019. Proponowany termin to jedna ze styczniowych sobót ( impreza jednodniowa). Turniej ma charakter ogólnopolski oraz międzynarodowy.
Główne potrzeby realizacji zadania to:
- opłacenie prowadzenia biura zawodów i opłaty za sędziowanie
- opłacenie ubezpieczenia
- wynajęcie medyków zabezpieczających zawody
Dysponujemy zabezpieczeniem podłoża w miejscu prowadzenia walk w postaci wykładzin i płyt OSB.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W Turnieju walczyć będą lokalni rycerze z Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego, którzy wystąpią dla i przed "swoją" publicznością, zapewniając społeczności lokalnej oryginalną rozrywkę.
Tego typu impreza stanowi promocję miasta, jego możliwości i działań mieszkańców.
Chcemy propagować Sportowe Walki Rycerskie w Niepołomicach, gdyż na tę chwilę w regionie nie ma podobnej konkurencyjnej imprezy.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder, osiedle Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice Nowo powstała placówka, w której jeden taki turniej już się (z powodzeniem) odbył. Szkoła posiada odpowiednią do tego celu salę, z dużą widownią.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prowadzenie biura turnieju i opłata dla sedziów1 600 zł
2Ubezpieczenie imprezy400 zł
3Zabezpieczenie medyczne800 zł
4Nagrody (puchary lub medale)300 zł
5Konferansjer400 zł
6napoje dla zawodników200 zł
7koszty związane w użytkowaniem sali2 000 zł