zadanie nr 9

9. Pracownia Druku 3D


Opis zadania

Zadaniem Pracowni Druku 3D będzie:
- promocja i popularyzacja nowych technologii,
- wspieranie innowacji technologicznych,
- wdrażanie „technologii jutra”.
Obecnie znajomość druku 3d stanowi całkowitą nowość dla przeciętnego obywatela. Z pewnością za kilka lat będzie to technologia powszechna dla każdego. Dlatego już dzisiaj musimy nadążać
i rozwijać wśród młodzieży „technologie jutra” poprzez zajęcia z projektowania, modelowania druku 3d. Zajęcia takie wzbudzą pasję tworzenia, umożliwią młodzieży wypróbowanie i stanie się projektantem nowych inwencji.
Etapy i zakres zadania to:
zakup drukarek 3d i osprzętu wspierające tworzenie modeli,
realizacja zajęć pod hasłem: „Od ucznia do projektanta – drukowanie 3d” (budowa i zasada działania drukarki, instalacja oprogramowania, testy wydruku, nauka modelowania obiektów w programie komputerowym)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Dzięki Pracowni Druku 3D będzie rozwiązany problem:
- wzrośnie wiedza, umiejętności, kreatywność młodego pokolenia,
- nastąpi wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży kształcącej się w MiG Niepołomice
- zwiększy ilość oferowanych zajęć dodatkowych przez szkołę
- pozytywnie wpłynie na wizerunek szkoły w środowisku, zwłaszcza Technikum Informatycznego uhonorowane, wielokrotnie Złotą Tarczą.

Opis lokalizacji

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. Plac Kazimierza Wielkiego 1 Niepołomice 32-005

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup Drukarek Kreator Motion 4 szt.(Głowice drukujące HotEnd,Platforma perforowana i coropad)31 000 zł
2Materiały do druku, filamenty typu : PLA, ABS, Easy ABS, PET, PC ABS, Flex Ultra, Wood, Bronze, Copper, Carbon P, Graphen, Polypropylen, Nylon – 35 sztuk filamentu2 500 zł
3Od ucznia do projektanta – drukowanie 3d – 32godzin 960 zł