Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Wyposażenie w sprzęt treningowy lokalnej drużyny amatorskiej KS Piłkarz Podłęże


Lokalizacja

Podłęże 517, 32-003 Podłęże

Skrócony opis

Podczas realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt treningowy, który będzie wykorzystywany podczas przygotowań do rozgrywania meczów w ramach uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Wielicki Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Opis projektu

W poprzednim sezonie KS Piłkarz Podłęże borykał się z problemami organizacyjnymi i groziło mu niezgłoszenie się do rozgrywek. Zarząd podjął niezbędne działania zmierzające w kierunku rewitalizacji klubu i przywrócenie mu dawnego blasku i splendoru. Obecny sprzęt treningowy KS Piłkarz Podłęże jest mocno zdekompletowany, wiekowy oraz zużyty. Istnieje realna potrzeba zakupienia sprzętu, który jest niezbędny do przygotowywania się do rozgrywania meczów, a co za tym idzie dawania radości lokalnej społeczności.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja zadania poprawi warunki uprawiania sportu w KS Piłkarz Podłęże. Obecny sprzęt treningowy KS Piłkarz Podłęże jest mocno zdekompletowany, wiekowy oraz zużyty. Istnieje realna potrzeba zakupienia sprzętu, który jest niezbędny do przygotowywania się do rozgrywania meczów, a co za tym idzie dawania radości lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup sprzętu treningowego (drabinki koordynacyjne, poduszki sensomotoryczne, znaczniki kapturkowe wysokie i niskie, laski gimnastyczne, piłki sparingowe zimowe, gumy do ćwiczeń, płotki wysokie i niskie, tyczki wbijane, worek na piłki, kompresor, pompka, tyczki łukowe, rebounder, zestawy do siatkonogi, skakanki, spadochrony, koła koordynacyjne, przyrząd do treningu strzałów, piłki treningowe, torby medyczne, piłki meczowe)9 500 zł

Zaakceptowano merytorycznie.