projekt nr 8

8. Wyposażenie w sprzęt treningowy lokalnej drużyny amatorskiej KS Piłkarz Podłęże


Lokalizacja

Podłęże 517, 32-003 Podłęże

Skrócony opis

Podczas realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt treningowy, który będzie wykorzystywany podczas przygotowań do rozgrywania meczów w ramach uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Wielicki Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Opis projektu

W poprzednim sezonie KS Piłkarz Podłęże borykał się z problemami organizacyjnymi i groziło mu niezgłoszenie się do rozgrywek. Zarząd podjął niezbędne działania zmierzające w kierunku rewitalizacji klubu i przywrócenie mu dawnego blasku i splendoru. Obecny sprzęt treningowy KS Piłkarz Podłęże jest mocno zdekompletowany, wiekowy oraz zużyty. Istnieje realna potrzeba zakupienia sprzętu, który jest niezbędny do przygotowywania się do rozgrywania meczów, a co za tym idzie dawania radości lokalnej społeczności.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja zadania poprawi warunki uprawiania sportu w KS Piłkarz Podłęże. Obecny sprzęt treningowy KS Piłkarz Podłęże jest mocno zdekompletowany, wiekowy oraz zużyty. Istnieje realna potrzeba zakupienia sprzętu, który jest niezbędny do przygotowywania się do rozgrywania meczów, a co za tym idzie dawania radości lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Zakup sprzętu treningowego (drabinki koordynacyjne, poduszki sensomotoryczne, znaczniki kapturkowe wysokie i niskie, laski gimnastyczne, piłki sparingowe zimowe, gumy do ćwiczeń, płotki wysokie i niskie, tyczki wbijane, worek na piłki, kompresor, pompka, tyczki łukowe, rebounder, zestawy do siatkonogi, skakanki, spadochrony, koła koordynacyjne, przyrząd do treningu strzałów, piłki treningowe, torby medyczne, piłki meczowe)9 500 zł