zadanie nr 5

5. Modernizacja oświetlenia boiska Klubu Sportowego Tęcza Słomiróg


Opis zadania

Klub Sportowy Tęcza Słomiróg jest finansowany głównie z dotacji z UIMG Niepołomice i wsparcia mieszkańców Słomirogu. Niestety klub nie posiada sponsora, a środki z dotacji pokrywają jedynie koszty bieżącej działalności. Od około 10 lat nasze boisko sportowe oświetlone jest tyko pod jedną bramką, stąd potrzeba oświetlenia jednej połowy boiska, która byłaby niezbędna do przeprowadzania treningów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Środki uzyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą nam na zrealizowanie tego zadania i wpłyną na większe zainteresowanie naszym obiektem. Modernizacją planuje się objąć jedną połowę boiska sportowego. W ramach modernizacji planuje się zakup i montaż 4 słupów do elektrycznych oraz 4 lamp oświetleniowych wraz z montażem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Dzięki realizacji zadania znacznie poprawi się baza treningowa. W dzisiejszych czasach, gdzie większość ludzi pracuje do późnych godzin popołudniowych, istnieje potrzeba organizowania treningów w porze wieczornej, również w okresie jesienno-zimowym jest konieczność organizowania treningów przy oświetleniu boiska.
Wykonanie oświetlenia spowoduje znaczne zainteresowanie piłką nożną w sołectwie.

Opis lokalizacji

Boisko sportowe Klubu Sportowego Tęcza Słomiróg.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Robocizna 4 400 zł
2Materiał potrzebny do wykonania zadania 10 850 zł