projekt nr 125

125. Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt


Skrócony opis

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa turnieje piłki nożnej dla dziewcząt, w okresie wiosennym i jesiennym z gminy Niepołomice

Opis projektu

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa turnieje piłki nożnej dla dziewcząt, w okresie wiosennym i jesiennym z gminy Niepołomice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie turnieju2 500 zł
2Sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenie turnieju oraz sprzęt sportowy dla uczestników6 100 zł
Łącznie: 8 600 zł