Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 61

61. Modernizacja sali komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepołomicach


Lokalizacja

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup ośmiu laptopów do sali komputerowej w której odbywają się lekcje informatyki a także nauka programowania"Super Koderzy".Zastąpią one już przestarzały sprzęt utrudniający dzieciom prace na lekcji. Naszym celem jest stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do nauki.

Opis projektu

Modernizacja pracowni komputerowej będzie polegała na zakupie ośmiu nowych laptopów i wymianie już zużytego sprzętu, który zdecydowanie odbiega od współczesnych standardów.Często zdarzają się awarie.Komputery są bardzo wolne, a liczba sprawnych komputerów jest zbyt mała nawet dla niewielkiej klasy. Zakup nowych laptopów na pewno ułatwi im pracę.

Uzasadnienie realizacji projektu

W sali komputerowej znajduje się osiem nowych komputerów, a zakup dodatkowych ośmiu laptopów spowoduje, że większa ilość dzieci będzie mogła pracować na nowym sprzęcie,który nie będzie ograniczał ich rozwoju ani zainteresowań.Nasze osiedle ciągle się rozbudowuje, a dzieci przybywa,dlatego pragniemy by wszystkie dzieci miały ułatwiony dostęp do nowoczesnego sprzętu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup 8 laptopów25 000 zł