Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 59

59. „Ja i kółka dwa.”. Zajęcia dla klas 6/7/8 Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder z podstaw obsługi roweru. Aktywność, uśmiech, bezpieczeńśtwo.


Lokalizacja

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder

Skrócony opis

Zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej bezpieczeństwa jazdy na rowerze oraz uzupełnienie edukacji szkolnej nt. przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów o wiedzę praktyczną dotyczącą obsługi roweru i jego konserwacji.

Opis projektu

Projekt stawia na rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Najprostszą a zarazem najpopularniejszą jej formą jest jazda na rowerze. Aby była ona bezpieczna i a zarazem dawała pewną swobodę i otwartość w podejściu do sprzętu przeprowadzone zostaną spotkania w formie praktycznych warsztatów z podstaw obsługi roweru, kluczowych umiejętności praktycznych, postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz bezpieczeństwa. Spotkania zorganizowane zostaną z uczniami klas 6/7/8 szkoły podstawowej. Będą realizowane w ramach 45 min lekcji wychowawczej, w porozumieniu z opiekunem klasy i Dyrekcją szkoły.
W ramach projektu sfinansowane zostaną akcesoria rowerowe dla uczniów, które poprawią ich widoczność i bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach publicznych.

Projekt ma na celu ukierunkowanie zainteresowań dziecka na najprostsze formy aktywności fizycznej w połączeniu ze świadomością podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poznając swój pojazd, dziecko zyskuje świadomość bezpieczeństwa technicznego, a identyfikując zagrożenia uzupełnia ją o świadomość bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
Wybór klas  6-8 wynika z obserwacji odnośnie wieku dzieci samodzielnie poruszających się po drogach lokalnych połączonej z możliwościami zrozumienia podstawowych zagadnień natury technicznej.

Zaproponowany projekt ma na celu uzupełnienie edukacji szkolnej nt. przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów o wiedzę praktyczną dotyczącą obsługi roweru i jego konserwacji. W klasie 4 uczniowie uczą się o przepisach ruchu drogowego obowiązujących rowerzystę oraz zdają egzamin na kartę rowerową, ale nikt nie uczy ich jak dbać o swój sprzęt rowerowy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Cele projektu:
1) ukierunkowanie zainteresowań dziecka na najprostsze formy aktywności fizycznej w połączeniu ze świadomością podstawowych zasad bezpieczeństwa.
2) uzupełnienie edukacji szkolnej nt. przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów o wiedzę praktyczną dotyczącą obsługi roweru i jego konserwacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
11. Zajęcia 45 min dla jednej klasy5 600 zł
22.Zakup oświetlenia i/lub elementów odblaskowych dla uczniów (średnia kwota na ucznia to 30zł)4 800 zł
33.Zakup materiałów zużywalnych (smar do łańcucha, środki myjące, rękawiczki, ręczniki papierowe itd.)500 zł
Łącznie: 10 900 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Ja i kółka dwa.”. Zajęcia dla klas 6/7/8 Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder z podstaw obsługi roweru. Aktywność, uśmiech, bezpieczeńśtwo.