Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 55

55. Aktywna rodzina – Rowerem po ziemi niepołomickiej.


Lokalizacja

START  imprez sportowych oraz biuro zawodów będzie zlokalizowane: plac zabaw dzielnica Piaski

Skrócony opis

Projekt obejmuje organizację dwóch imprez plenerowych w formule rodzinnych rajdów przygodowych. Dla mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice start w zawodach jest bezpłatny. Dla najlepszych przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z aktywnością rowerową.

Opis projektu

Projekt obejmuje organizację dwóch imprez plenerowych w formule rodzinnych rajdów przygodowych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, zlokalizowanymi w ciekawych miejscach ziemi niepołomickiej. Zadaniem uczestników będzie zaplanowanie trasy i dotarcie do jak największej ilości celów, w wyznaczonym limicie czasu. Dla najlepszych przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z aktywnością rowerową. Klasyfikacje prowadzone będą w kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę najmłodszego członka rodziny. Dla potrzeb imprezy zostanie opracowany regulamin, przygotowana platforma zapisów i wynajęty pomiar czasu. Uczestnicy zostaną wyposażeniu w dedykowane mapniki mocowane na kierownicy roweru, umożliwiające korzystanie z mapy bez przerywania jazdy, także podczas opadów deszczu. Przewidujemy również upominki w postaci akcesoriów rowerowych jak lampki czy bidony. Założona w kalkulacji liczba uczestników to 100 osób na imprezie.
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice start w zawodach jest bezpłatny.

Projekt w części technicznej ma na celu przygotowanie samoobsługowego stanowiska naprawczego, przeznaczonego do obsługi rowerów. Da ono mieszkańcom dostęp do profesjonalnego, wysokiej jakości sprzętu warsztatowego, umożliwiającego samodzielne wykonanie podstawowych czynności obsługowych przy rowerze. Przed startem każdego rajdu dla chętnych uczestników zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie z zakresu samodzielnej obsługi jednośladu. Część sportowa to pomysł na połączenie integracji podczas wspólnej aktywności fizycznej oraz aspektu krajoznawczego, odkrywającego ciekawostki ziemi i puszczy niepołomickiej. Ma na celu rozbudzenie zainteresowań lokalnej społeczności ruchem na świeżym powietrzu i wykorzystaniem ogromnego potencjału lokalizacyjnego naszej okolicy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Powstanie samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerzystów. Impreza sportowa to połączenie integracji rodzinnej podczas wspólnej aktywności fizycznej oraz aspektu krajoznawczego, odkrywającego ciekawostki ziemi i puszczy niepołomickiej. Ma na celu rozbudzenie zainteresowań lokalnej społeczności ruchem na świeżym powietrzu i wykorzystaniem ogromnego potencjału lokalizacyjnego naszej okolicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
11. System rejestracji i elektroniczny pomiar czasu5 000 zł
22. Zakup i montaż ogólnodostępnej, rowerowej stacji naprawczej na placu zabaw, będącym punktem startowym imprezy. 10 000 zł
33. Organizacja biura zawodów, szkolenia serwisowego, punktów żywieniowych na trasie zawodów oraz pikniku na mecie 10 000 zł
44. Zakup nagród dla zwycięzców w kategorii mieszkaniec ( liczniki, lampki, radary, nawigacje, trenażery)11 850 zł
55. Zakup wyposażenia i gadżetów dla uczestników rajdów (mapniki rowerowe, bidony, oświetlenie)8 000 zł
Łącznie: 44 850 zł