Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 54

54. „Przedszkolny ogród jako miejsce integracji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych”


Lokalizacja

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach
Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu

Skrócony opis

Projekt polega na doposażeniu ogrodów przedszkolnych – placów zabaw w Przedszkolach Samorządowych z terenu Gminy Niepołomice w nowoczesne urządzenia wspierające procesy edukacyjne oraz dające możliwość kreowania przestrzeni uwzględniającej potrzeby  dzieci, także niepełnosprawnych.

Opis projektu

Projekt polega na doposażeniu ogrodów przedszkolnych – placów zabaw w Przedszkolach Samorządowych z terenu Gminy Niepołomice w nowoczesne urządzenia wspierające procesy edukacyjne oraz dające możliwość kreowania przestrzeni uwzględniającej potrzeby  dzieci, także niepełnosprawnych. W ramach wyposażenia zostaną zakupione niezbędne elementy architektury ogrodowej, które stworzą warunki fantastycznej, bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu do  wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków.
Ogrody przedszkolne, wyposażone w atrakcyjne urządzenia do zabaw są miejscem, w którym dzieci rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową, zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, nawiązują kontakty
z rówieśnikami, uczą się współpracy i współdziałania. Dzieci, które w ogrodzie regularnie odbywają zajęcia, w tym terapeutyczne mają lepiej rozwinięte umiejętności intelektualne, społeczne
i fizyczne. Planowana inwestycja uatrakcyjni przestrzeń ogrodów przedszkolnych oraz przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczności przedszkolnych. Zakupione urządzenia i sprzęt sportowy będą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty.

Uzasadnienie realizacji projektu

Duża liczba dzieci i intensywna eksploatacja placów zabaw i brak funduszy na doposażenie ogrodów przedszkolnych spowodowało, że dzieci mają utrudnioną możliwość zaspokojenia swojej naturalnej potrzeby ruchu i zabawy na świeżym powietrzu. Unowocześnione place zabaw będą pełniły ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli to na organizację np.międzyprzedszkolnych spotkań integracyjnych, zawodów, turniejów

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Stoliki i ławeczki do ogrodu - Przedszkole Samorządowe z oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim10 000 zł
2Plac zabaw – np. kolekcja Quadro 1254 „NOVUM” (1szt) – Przedszkole Samorządowe z oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim28 000 zł
3Ważka na sprężynie „NOVUM” (2szt) - Przedszkole Samorządowe z oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim5 400 zł
4Eko-kuchnia „PARK EDUKACYJNY INTERAKCJE” wraz z dowozem i montażem (1szt) – – Przedszkole Samorządowe z oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim10 000 zł
5Plac zabaw – np. kolekcja Quadro 1254 „NOVUM” (1szt)– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach28 000 zł
6Huśtawka na słupkach „Bocianie gniazdo” „NOVUM” (2szt) - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach12 400 zł
7Wagon do lokomotywy „NOVUM” (2szt) – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach13 800 zł
8Kasa biletowa „NOVUM” (1szt) - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Niepołomicach10 000 zł
9Plac zabaw – np. kolekcja Quadro 1238 „NOVUM” – Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu46 500 zł
10Huśtawka na słupkach „Bocianie gniazdo” „NOVUM” (1 szt) - Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu6 200 zł
11Ważka na sprężynie „NOVUM” (2szt) - Przedszkole Samorządowe im. św. Kingi w Podłężu5 400 zł
12Altana ogrodowa z wyposażeniem (35 m2) - Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej47 000 zł
13Kostka brukowa wraz z obrzeżem na podłoże do altany (40m2) Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej2 000 zł
14Ważka na sprężynie „NOVUM” (1szt) - Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej2 700 zł
15Eko-kuchnia „PARK EDUKACYJNY INTERAKCJE” wraz z dowozem i montażem (1szt) – Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej10 000 zł
16Zestaw sprzętu sportowego do organizacji międzyprzedszkolnych olimpiad „NOVUM” (np. worki do zabaw ruchowych, szarfy, pachołki treningowe, hula-hop, drabinka sprawnościowa, piłki itp.) – 4 zestawy8 000 zł
17Montaż i transport urządzeń ogrodowych14 600 zł
Łącznie: 260 000 zł

Ze względu na rosnące ceny projekt na etapie realizacji może zostać zmodyfikowany tak aby zmieścić się w kwocie.