Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 41

41. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wałowej OSIEDLE ZAGRODY


Lokalizacja

Działka 290/25 w Niepołomicach przy ul. Wałowej.

Skrócony opis

Projekt zakup nowych elementów placu zabaw. Obecny plac zabaw znajduje się w nizinie, w której zbiera się woda ponadto część zabawek wymaga renowacji lub wymiany.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż zjazdu linowego, popularnej "Tyrolki" oraz trampoliny zewnętrznej. Przestrzeń bezpieczna wokół urządzeń ma zostać wypełniona piaskiem amortyzującym upadek. Projekt będzie stanowił element terenu przeznaczonego pod przestrzeń rekreacyjną
dla mieszkańców Osiedla Zagrody. Cały teren posiada koncepcję przygotowaną przez architektów krajobrazu, którą co rok
można wzbogacać o nowe elementy korzystając z budżetu obywatelskiego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt rozwiąże problem związany ze zbierającą się wodą w miejscu istniejącego placu zabaw. Dodatkowo poprawi atrakcyjność placu zabaw dzięki nowym elementom, oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników dzięki  bezpiecznej nawierzchni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup zjazdu linowego "tyrolki" 24,37m x 3,1m NOVUM Metal plus21 199 zł
2Zakup "Trampolina Mała" NOVUM12 094 zł
3Dokumentacja projektowa 2 000 zł
4Bezpieczna nawierzchnia z piasku 5 650 zł
5Dostawa i montaż urządzeń3 111 zł
Łącznie: 44 054 zł

Ze względu na rosnące ceny projekt na etapie realizacji może zostać zmodyfikowany tak aby zmieścić się w kwocie.