Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Wyposażenie Placu Zabaw przy OSP Podgrabie


Lokalizacja

Teren przy OSP Podgrabie

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż elementów placu zabaw zaprojektowanego na terenie zielonym znajdującym się przy remizie
OSP Podgrabie.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż elementów placu zabaw zaprojektowanego na terenie zielonym znajdującym się przy remizie
OSP Podgrabie. Utworzenie placu zabaw przy remisie OSP stanowi drugi etap zagospodarowania terenu pod przestrzeń rekreacyjną
dla mieszkańców Podgrabia. Cały teren posiada koncepcję przygotowaną przez architektów krajobrazu, którą co rok
można wzbogacać o nowe elementy korzystając z budżetu obywatelskiego. W zakres robót wchodzi zakup i montaż zabawek oraz przygotowanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecny plac zabaw usytuowany na otwartej przestrzeni, gdzie próżno szukać cienia. Dodatkowy problem stanowi bliska
lokalizacja boiska sportowego, gdzie podczas rozgrywanych meczów czy treningów, dzieci narażone są na uderzenia
piłką. Nowe miejsce będzie bezpieczniejsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup zabawki Quadro 50 NOVUM 19 977 zł
2Transport i montaż zabawki2 435 zł
3Dokumentacja techniczna1 000 zł
4Bezpieczna nawierzchnia z piasku1 710 zł
Łącznie: 25 122 zł