Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Doposażenie Bractwa rycerskiego w sprzęt ASG


Lokalizacja

Miasto i Gmina Niepołomice na terenach nadających się do prowadzenia gier w porozumieniu z władzami lokalnymi lub organizacjami zarządzającymi wybranym terenem,

Skrócony opis

Projekt przewiduje zakup sprzętu do nowopowstałej sekcji ASG w ramach Niepołomickiego Bractwa Rycerskiego.
Air Soft Gun, w skrócie ASG – to jedyny w swoim rodzaju sport, łączący aktywność fizyczną, współpracę w grupie taktycznej i odwzorowanie pola walki.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania zakupione zostaną elementy wyposażenia ASG (Airsoft Gun) takie jak repliki broni, okulary i maski ochronne i wyposażenie niezbędne do działania replik.
Niepołomickie Bractwa Rycerskie od 2021 prowadzi wewnątrz stowarzyszenia sekcję ASG, w 2022 przeprowadzone zostało już kilka gier terenowych z udziałem członków stowarzyszenia i ludzi spoza organizacji.
Zakupiony sprzęt ma na celu rozwój tej sekcji i umożliwienie brania udziału w grach ludziom chętnym, nieposiadającym pełnego ekwipunku bądź chcącym doraźnie uczestniczyć w zabawie bez większych inwestycji.

ASG to gra kładąca nacisk na wojskowe działania taktyczne w różnych warunkach terenowych, z naciskiem na bezpieczeństwo uczestników i ochronę środowiska (o co mają obowiązek zadbać organizatorzy gier i sami uczestnicy). Jest to aktywność rozwijająca kondycję i koordynację ruchową oraz zmysł taktyczny i strategiczny. Uczy także współpracy w grupie/drużynie oraz kreatywnego rozwiązywania zadań w warunkach polowych

Przed laty w Gminie Niepołomice istniały nieformalne grupy ASG, niestety z niewiadomych przyczyn ich działalność zanikła a uczestnicy gier działają na własną rękę poza Gminą Niepołomice. Projekt ma na celu danie okazji na powrót do starego hobby i umożliwić wejście nowym chętnym.

Obecnie Stowarzyszenie zapewnia sprzęt dla 6 uczestników gier.
W ramach projektu chcemy zapewnić 6 kompletów (replika broni + bateria, okulary i maska ochronna). Każdy komplet pozwala na wzięcie udział w grze osobie zaczynającej "od zera". Jednocześnie jest to sprzęt (głownie mowa o replice broni - sednie tego sportu) z dobrej półki jakościowej w przystępnej (jak na warunki rynkowe) cenie.
Ceny sprzętu ochronnego nie zmieniają się w dużym zakresie, natomiast ceny replik zależą od wielu czynników - zależy nam na znalezieniu sprzętu takiej klasy w relacji ceny do jakości by zapewnić długie i bezawaryjne użytkowanie sprzętu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Lata 2021-2022 pozwoliły nam na sprawdzenie zainteresowania mieszkańców gminy taką formą rekreacji, dlatego chcemy wyjść im naprzeciw i zapewnić sprzęt niezbędny do bezpiecznego sprawdzenia się w tej aktywności.
Będzie to nowa propozycja aktywizująca mieszkańców i ich czasie wolnym. Gry organizowane będą przez stowarzyszenie z wieloletnim stażem i doświadczeniem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1okulary ochronne (6 sztuk)150 zł
2akumulatory do replik (6 sztuk)600 zł
3ładowarka do akumulatorów (3 sztuki)300 zł
4maska ochronna na twarz (6 sztuk)300 zł
5replika karabinka (6 sztuk)7 400 zł
6środki do konserwacji sprzętu (szacunkowo)300 zł
Łącznie: 9 050 zł