Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Samoobrona Kobiet


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa lub/i Laboratorium Aktywności Społecznej

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację warsztatów samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i dziewcząt. Zakładamy 5 warsztatów po 14 osób każdy (łącznie 70 osób). Czas trwania warsztatu to 12 godzin zegarowych podzielonych na dwa dni. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta w dowolnym wieku.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację warsztatów samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i dziewcząt. Zakładamy 5 warsztatów po 14 osób każdy (łącznie 70 osób). Czas trwania warsztatu to 12 godzin zegarowych podzielonych na dwa dni. Warsztaty odbędą się w mieście Niepołomice. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety i dziewczęta w dowolnym wieku, zamieszkałe na terenie całej gminy Niepołomice.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez trenerki w oparciu o autorski program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewczyn WenDo.
WenDo jest metodą samoobrony i asertywności, łączy zarówno samoobronę fizyczną jak i psychiczną. Wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy, poczucie winy i wstyd. Umiejętności zdobyte na warsztacie będą przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Głównym celem projektu jest zapobieganie zjawiska przemocy wobec kobiet.
Rekrutacja na warsztaty (każda edycja osobno) odbędzie się  poprzez formularz internetowy zamieszczony na fanpegu Facebook oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Niepołomice. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wg statystyk policyjnych za rok 2020 (https://statystyka.policja.pl) 73.5% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Co tydzień z tego powodu giną 3 polki. Należy pamiętać, że skala zjawiska przemocy jest niedoszacowana.
W związku z powyższym, ważna jest wczesna profilaktyka, czyli przede wszystkim kształtowanie pozytywnych wzorów w zakresie kompetencji asertywności oraz umiejętności samoobrony.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1 Wynagrodzenie dla trenerów (koszt 1 warsztatu 3 600,00 zł)18 000 zł
2 Catering dla uczestników warsztatów2 800 zł
Łącznie: 20 800 zł