Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Rozbudowa Gminnego Centrum Sportu w Staniątkach


Lokalizacja

Gminne Centrum Sportu w Staniątkach, Staniątki ul. Sportowa 961 i 962. Działka nr 854 oraz 855/1.

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu o wymiarach 8x20m. Budowę placu do minigolfa oraz strefy zabaw sensomotorycznych. Zostanie zadaszona trybuna dwustronna o wymiarach 3x26m. Zostanie zmodernizowana mała architektura i tereny zielone. Powstanie altanka gospodarcza.

Opis projektu

W ramach projektu "Rozbudowa Gminnego Centrum Sportu w Staniątkach" zostanie wykonane:
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, badminton, unihokej) z poliuretanu o wymiarach 8x20m.
Pozwoli na rozszerzenie oferty sportowej Gminnego Centrum Sportu o kolejne dyscypliny sportowe dla jeszcze większej liczby sympatyków sportu i rekreacji.

2. Zadaszenie trybun dwustronnych o wymiarach 3x26m przy boisku trawiastym,
Obecnie żadna trybuna nie jest zadaszona co jest uciążliwe dla kibiców podczas opadów deszczu. Z uwagi na koszty, projekt zakłada zadaszenie tylko jednego sektora trybun przy boisku trawiastym gdzie jest rozgrywana najwieksza ilość meczów  dla dzieci do lat 11.

3. Zakupienie małej architektury (kosze na śmieci x8, ławki x4).
Obiekt obecnie jest wyposażony tylko w 3 kosze na śmieci i 2 ławki co na ilość osób korzystających z obiektu jest zdecydowanie niewystarczająca co powoduje zaśmiecanie obiektu,

4. Zostaną posadzone drzewka i rośliny, zostanie zmodernizowany teren zielony oraz zostaną wykonane prace ogrodowe,
Obecnie na obiekcie nie ma żadnych roślin, drzewek a tern zielony jest nierówny i z dużą ilością kamienia. Trawa również nie jest w najlepszej kondycji. Dbając o odczucia osób korzystających jak również dla celów estsleycznych całego kompleksu niezbędne jest wykonania prac modernizacyjnych terenów zielonych.

5. Wybrukowanie terenu o wymiarach 6x4m oraz wybudowanie wiaty magazynowej połączonej ze śmietnikową.
Z uwagi na dużą ilość potrzebnego sprzętu do utrzymania czystości obiektu oraz konserwacji boisk i terenów zielonych obecne pomieszczenie gospodarcze jest niewystarczające a dodatkowo jest utrudniony do niego dojazd dla traktorka.
Wykonanie podbudowy z kostki oraz wyhodowanie altanki gospodarczej ułatwi osobom dbającym o obiekt wykonywanie codziennej pracy. Również brakuje wiaty śmietnikowej co wpływa na walory etsstyeczne i higieniczne obiektu.

6. Zostanie zakupiony zewnętrzny zegar elektryczny,
Zakup zegara zewnętrznego ułatwi osobom i drużynom korzystającym z obiektu pilnować zarezerwowanych terminów dzięki czemu organizacja na obiekcie zajęć sportowych będzie sprawniejsza.

7. Zostanie zakupiona wąska i szeroką furtka do istniejącego ogrodzenia,
Wąska furtka zostanie zamontowana przy kasie biletowej i wejściu do strefy play zabaw. Obecnie aby się do niej dostać trzeba niepotrzebnie przejść przez sektor trybun.Szeroka furtka jest potrzebna ze względów organizacyjnych obiektu. W okresie zimowym szeroka furtka jest tylko z jednej strony obiektu co powoduje brak możliwości wywożenia śniegu przy dużych opadach. Szeroka furtka zamontowana byłaby na środku boisku sztucznego od strony bieżni.

8. Zostanie wykonana skocznia do zeskoku w dal z piasku o wymiarach 3x6 m.
Skocznia do skoku w dal wybudowana na końcu bieżni dwutorowej pozwoli na rozszerzenie możliwości korzystania z bieżni o konkurencje skoku w dal. Ta konkurencja z uwagi na brak infrastruktur w gminie Niepołomice w szkołach powoli zamiera.

9. powstanie strefa do minigolfa dla dzieci,
Strefa do minigolfa to wspaniała atrakcja dla dzieci i całych rodzin do świetnej zabawy. Zostanie ona postawiona przy powstającym placu zabaw co jeszcze bardziej uatrakcyjni plac zabaw i zachęci jeszcze większą ilość osób do odwiedzenia obiektu.

10. Powstanie strefa zabaw sensomotorycznych dla dzieci,
Strefa zabaw sensomotorycznych to rzadko spotkań strefa na istniejących placach zabaw. Taka strefa jest bardzo potrzebna ponieważ wspomaga rozwój najmłodszych dzieci oraz pozwala pokonać niektóre dysfunkcję rozwoju u małych dzieci.
Zostanie ona postawiona przy powstającym placu zabaw co jeszcze bardziej uatrakcyjni plac zabaw i zachęci jeszcze większą ilość osób do odwiedzenia obiektu.

Działania jaki muszą zostać podjęte dla powodzenia i realizacji projektu to:
1. Wykonanie wizualizacji i projektu,
2. Objęcie projektu nadzorem architektonicznym,
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaganych punktów projektu,

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać problemy organizacyjno-funkcjonalne obiektu dzięki czemu obiekt będzie funkcjonował sprawniej i ładniej wyglądał. To przełoży się na jego atrakcyjność i zachęci jeszcze większą ilość dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów do odwiedzania obiektu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To z kolei przełoży się na zdrowsze i społeczeństwo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Boisko wielofunkcyjne i montaż 75 000 zł
2Zadaszenie trybuny i montaż 54 000 zł
3Mała architektura (8 koszy na śmieci, 4 ławki)20 000 zł
4Drzewka, rośliny, modernizacja terenu zielonego, prace ogrodowe 20 000 zł
5Wiata magazynowa i śmietnikowa wraz z kostką brukową i montażem 34 000 zł
6Zakup zegara elektronicznego 5 000 zł
7furtka szeroka i montaż 5 000 zł
8furtka wąska i montaż 3 000 zł
9piaskownica do skoku w dal 3x6m i montaż 6 000 zł
10Strefa minigolfa i montaż 15 000 zł
11strefa zabaw sensomotorycznych i montaż 8 000 zł
12Pozwolenia na budowę 5 000 zł
13Nadzór architektoniczny 5 000 zł
14Wykonanie projektu i wizualizacji5 000 zł
Łącznie: 260 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rozbudowa Gminnego Centrum Sportu w Staniątkach