Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 117

117. Warsztaty dla rodziców- wolne rodzicielstwo


Skrócony opis

Warsztaty dla rodziców których celem jest zmiana podejścia rodziców i wychowawców do kwestii wychowania, zwiększenie ich świadomości nt. tego jak poważne mogą być skutki niskich kompetencji rodzicielskich.

Opis projektu

Zebranie dwóch grup rodziców (15 osób), warsztaty obejmują 10 spotkań (co tygodniowych) trwających po 3 godziny zegarowe, promocja, plakaty +media społecznościowe(FB) strona LAs, strona UMiGN-ce, poczęstunek, na każdych zajęciach +materiały dydakt. Warsztaty w formie ćwiczeń  praktycznych. Budowanie relacji dorosły-dziecko, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywnie wspierające słuchaniee, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowania niepożądanych zachować dziecka, budowanie realnego poczucia wartości dziecka

Uzasadnienie realizacji projektu

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli, świadomego wychowania dzieci, warsztaty dla normalnych rodziców na ktorych rodzice się uczą , anie leczą (a odpłatnie ich na to nie stać ) Prowadząca Maria Frosić ekspert, pedagog, emerytowany nauczyciel

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1wynagrodzenie dla eksperta3 000 zł
2poczęstunek1 500 zł
3materiały500 zł
Łącznie: 5 000 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.

Załączniki

90.pdf