Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 114

114. Niezwykli Niepołomiczanie w ciekawej odsłonie-album postaci znanych Niepołomiczan w portretach z nutą karykatury i opisach z anegdotami


Skrócony opis

Inicjatywa wspólna: Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic i Niepołomickiego Klubu Rękodzielnika we współpracy z zarządem osiedla Zakościele-na wydanie pięknego albumu z opisami niezwykłych Niepołomiczan okraszonego nietuzinkowymi portretami -karykaturami w wykonaniu Piotra Wywiała techniką szkicu  

Opis projektu

Piotr Wywiał wykonana od 40-50 portretów karykatur tech. szkicu czarno białego. Osoby do portretu zostaną wybrane drogą konsultacji społecznych w dzielnicach Niepołomic. Materiały do szkicu zapewni Niepołomicki Klup Rękodzielnika (okładka, oprawa artystyczna) Opisy zredaguje Ewa Korabik i Agnieszka Grab (Biblioteka Miejska N'ce). Anna Nowak-przew. os.Zakościele pomoże w gromadzeniu materiałów. Wyd. albumu będzie koordynować Biblioteka jak i promocją albumu i wernisaż prac też się w niej odbędzie (Powst. ok. 100 szt. albumu pół na pół w twardej i miękkiej oprawie A4) Oprawą wernisażu i cateringu zajmie się Niepołomicki Klub Rękodzielnika jako inicjatywa społeczna współpracująca z Biblioteką.

Uzasadnienie realizacji projektu

Powstałe prace do albumu to spuścizna, która stanie się wspólna własnością naszego miasta. Praca nad albumem zintegruje różne grupy społeczne w naszym mieście, we wszystkich dzielnicach. Album stanie się materiałem promocyjnym, historyczno-kulturalnym i nietuzinkową pamiątką z Niepołomic w pięknie oprawionej pigułce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Materiał do wykonania szkiców 40-50 ciu (papier ołówki, atr. kreślarskie)
2Zlecenie-dzieło umowa na wykonanie 40-60 szkiców Piotr Wywiał o formacie 18x20 m3 500 zł
3Koszty wystawy-materiały,promocje, zaproszenia1 000 zł
4wydanie i druk ok. 200 szt,. albumu A4 w tw. oprawie5 500 zł
5catering na wernisaż, napoje, poczęstunek
Łącznie: 10 000 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.