zadanie nr 109

109. Pracownia Druku 3D


Opis zadania

Zadaniem Pracowni Druku 3D będzie:
-promocja i popularyzacja nowych technologii
-wspieranie innowacji technologicznych
-wdrażanie ,,technologii jutra''
Etapy i zakres zadania to:
-zakup drukarek 2D i osprzętu wspierające tworzenie modeli
-realizacja zajęć pod hasłem ,, Od ucznia do projektanta-drukowanie 3d'' (budowa i zasada działania drukarki, instalacja oprogramowania, testy wydruku, nauka modelowania obiektów w programie komputerowym.
Na zajęciach :
-pokazane zostaną rozwiązania nowoczesnych technologii, przydatne w edukacji (np. modele związków chemicznych), w rozrywce (np. kostka Rubika), w życiu codziennym (np. otwieracz do butelek)
-będzie można zaprojektować w trój wymiarze i wydrukować dowolne przedmioty (np. modele obuwia, biżuterię)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Dzięki Pracowni Druku 3D będzie rozwiązany problem:-konieczności uzupełnienia bazy dydaktycznej szkoły poprzez posiadanie nowoczesnego sprzętu w pracowni informatycznej -wzrośnie wiedza, umiejętności, kreatywności młodego pokolenia -zwiększy ilość oferowanych zajęć dodatkowych przez szkołę -nastąpi wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży kształcącej się w MiG Niepołomice -zacieśni zakres współprac

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup Drukarek Kreator Motion 2 szt.13 780 zł
2Oprogramowanie do druku 3D - ,,Simplify3D''1 202 zł
3Platforma perfowana i coropad-specjalistyczne podkładki do druku filamentu250 zł
4Głowice drukujące HotEnd 2 szt.338 zł
5Materiały do druku, filamenty typu: PLA, ABS, Easy ABS, PET, PC ABS, Flex Ultra, Wood, Bonze,Copper,Carbon P, Graphen,Polypropylen, Nylon - 35 szt. filamentu1 500 zł
6Od ucznia do projektanta-drukowanie 3d-32 godzin960 zł

Załączniki

119.pdf