projekt nr 102

102. Piknik Rodzinny-,,Wały na Zagrodach''


Skrócony opis

Rodzinny Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Zagrody ma służyć szeroko pojętej integracji społeczności lokalnej naszego osiedla.

Opis projektu

Piknik Rodzinny zorganizowany miałby zostać w sposób profesjonalny. Oprawę muzyczną miałby zapewnić jeden z popularnych artystów z Polski. Zapewnione zostały by również rozrywki dla najmłodszych (dmuchany zamek etc.) Na piknik zaproszeni zostaliby przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy,aby również zintegrować się ze społecznością lokalną i odpowiedzieć na nurtujące ją pytania. Piknik można by było połączyć z obchodami ,,Wianków''. (Również kultywowanie tradycji)

Uzasadnienie realizacji projektu

Piknik ma służyć szeroko pojętej integracji mieszkańców, której liczba w ostatnim czasie na Osiedlu Zagrody rośnie dynamicznie, poznanie się z sąsiadami ma na celu zainicjowanie współpracy w działaniach zamierzających do poprawy warunków życia mieszkańców osiedla (infrastruktura, komunikacja etc.)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
1Koszty wynajmu sceny plenerowej: Mebli (stoły, ławki, barierki,zamek dmuchany etc. inne atrakcje dla dzieci)15 000 zł
2Koszty oprawy muzycznej, koncert na żywo (zespół do ustalenia)18 000 zł
3Koszty żywności, napojów,posiłków16 000 zł
4Koszty ochrony2 992 zł
5Koszty Promocji imprezy (Plakaty, etc. info w gazecie)2 000 zł
Łącznie: 53 992 zł

Załączniki

107.pdf