Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 90

90. Doposażenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz ubranie specjalne


Skrócony opis

Doposażenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo FL280 4x4 w zakresie zwalczania: Klęsk żywiołowych, pożarów, powodzi, wypadków komunikacyjnych, katastrof technicznych, ochrony naturalnego środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Opis projektu

Zakupienie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalistycznych dla OPS Niepołomice spełni niezwykłe wazną rolę w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń ekologicznych, wypadków komunikacyjnych, pożarów, powodzi oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Do przeprowadzenia powyższych zadań niezbędny jest zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczego który by spełniał ważna role w ratowaniu życia i mienia. OSP w Niepołomicach jest jedną z najlepszych jednostek OSP w Małopolsce, średnio w roku wyjeżdża około 250 razy, posiada samochody do działań specjalnych, liczba druhen i druhów to ponad 110 członków z czego ponad 60 to wykwalifikowani strażacy ratownicy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania rozwiąże w dużym stopniu braki jakie powinny być pilnie uzupełnione w doposażeniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO FL-280. W/w sprzęt w dużym stopniu zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice. Należy zaznaczyć że jednostka OSP średnio w roku wyjeżdża 250 razy z czego 60% to wypadki i zdarzenia z udziałem ludzi dla

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz specjalistycznych ubrań32 000 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.