projekt nr 89

89. Wyposażenie kawalerii Niepołomickiej


Skrócony opis

Kawaleria Niepołomicka uczestnicy w wielu wydarzeniach patriotycznych na terenie gminy Niepołomice. projekt będzie polegał na odkupieniu niezbędnego osprzętu do wykonania zadań.

Opis projektu

Udział w uroczystościach państwowych prelekcjach w szkolnych  pokazach  kawaleryjskich przypominając o tradycji aręża polskiego z lat 1918-1939

Uzasadnienie realizacji projektu

Zwrócenie uwagi na patriotyzm lokali

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowa Szacunkowy koszt (brutto)
14 siodła 18 000 zł