Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 82

82. Zakup sztalug malarskich studyjnych dla Domu Kultury w Woli Batorskiej


Skrócony opis

W Domu Kultury w Woli Batorskiej realizowane są zajęcia artystyczne-rysunek i malarstwo sztalugowe dla młodzieży , osób dorosłych i artystów amatorów. Ponadto odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci w różnym wieku. Do prawidłowej realizacji w/w zadań placówka koniecznie potrzebuje wyposażenia

Opis projektu

Zakup 10 szt. sztalug malarskich studyjnych dla Domu Kultury w Woli Batorskiej. Do prawidłowej realizacji zajęć rysunku i malarstwa sztalugowego dla młodzieży, osób dorosłych i artystów amatorów oraz zajęć plastycznych zadań placówka koniecznie potrzebuje wyposażenia w postaci sztalug studyjnych. Zakup 10 szt. sztalug zapewni lepszy komfort zajęć, z osobami artystycznie uzdolnionymi oraz umożliwi odpowiednią prezentację prac malarskich podczas wystaw.

Uzasadnienie realizacji projektu

w Domu Kultury realizowane są zajęcia artystyczno-plastyczne dla mieszkańców Woli Batorskiej i okolicznych miejscowości w formach:  rysunek i malarstwo sztalugowe, warsztaty dla dzieci , otwarta pracownia artystyczna. Realizacja w/w form oraz organizacja wystaw wymagają posiadania sztalug

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1sztaluga malarska studyjna -szt. 102 600 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.