Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 81

81. Zakup ram ekspozycyjnych dla Domu Kultury w Woli Batorskiej


Skrócony opis

W Domu Kultury w Woli Batorskiej realizowane są zajęcia artystyczne - rysunek i malarstwo sztalugowe dla młodzieży, osób dorosłych i artystów amatorów. Ponadto odbywają  się zajęcia plastyczne dla dzieci w rożnym wieku.Do prawidłowej realizacji wystaw i ekspozycji plac konieczny jest zakup 50 szt.

Opis projektu

Zakup 50 szt. ram ekspozycyjnych dla Domu Kultury w Woli Batorskiej. Do prawidłowej ekspozycji prac powstałych w czasie zajęć rysunku i malarstwa sztalugowego dla młodzieży, osób dorosłych i artystów amatorów oraz zajęć plastycznych zadań placówka koniecznie potrzebuje odpowiedniego systemu ekspozycji w postaci ram.

Uzasadnienie realizacji projektu

W Domu Kultury realizowane są zajęcia artystyczno-plastyczne dla mieszkańców Woli Batorskiej i okolicznych miejscowości w formach: rysunek i malarstwo sztalugowe, warsztaty plastyczne dla dzieci, otwarta pracownia artystyczna, Realizacja w/w form pociąga za sobą potrzebę ekspozycji powstałych prac, a brak stosowanych ram uniemożliwia odpowiednią prezentację.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaSzacunkowy koszt (brutto)
1Rama ekspozycyjna 50x70 cm- 50 szt.3 000 zł

Zadanie kwalifikuje się do poddania pod głosowanie.